Sök

Bärgningsexperter undersöker kantrade mudderskepp

1995-08-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Bärgningsexperter började på fredagen undersöka hur de bägge havererade muddringsskeppen i Malmös inre hamn skall kunna bärgas.

PRESSINFORMATION 1995-08-18                             41/95

BÄRGNINGSEXPERTER UNDERSÖKER KANTRADE MUDDERSKEPP

Bärgningsexperter började på fredagen undersöka hur de bägge havererade muddringsskeppen i Malmös inre hamn skall kunna bärgas.

- Det är vår ambition att bärga fartygen så snart som möjligt, säger ägaren Skanska Dredgings VD Lennart Henriksson. Haverierna inträffade på torsdagskvällen då första mudderskeppet `Skåne' av okänd anledning troligen sprang läck och välte varvid tornet pressade ned styrbordsidan på bredvidliggande `Erik Viking' under vattenytan.

Bägge fartygen står nu på botten i hamnbassängen och deras lägen har stabiliserats bl a med hjälp av vikter och virar.

- Ytterligare bärgningsexperter kommer på måndag och under veckan får vi tillsammans med vårt försäkringsbolag ta ställning till hur och när bärgningen skall ske, säger Lennart Henriksson, som också bedömer att försäkringarna täcker Skanskas kostnader.

De bägge Skanska-skeppen har de senaste åren legat upplagda i Malmö hamn. `Skåne' är byggt 1959 och det större `Erik Viking', som bl a arbetat i Mellersta Östern, 1976.

Malmö 1995-08-18

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg