Sök

Skanska får hamnuppdrag i Virginia värda USD 79,1 miljoner, 745 miljoner kronor

2002-09-13 10:56 CET
Pressmeddelande

Skanska USA Civil ska bygga om containerhamnen Norfolk International Terminals, Virginia. Totalt är de två nya uppdragen värda USD 79,1 miljoner, ca 745 miljoner kronor. Kund är Virginia Port Authority.
Kontrakten inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002.

   Press Release

2002-09-13


Skanska får hamnuppdrag i Virginia värda USD 79,1 miljoner, 745 miljoner kronor

Skanska USA Civil ska bygga om containerhamnen Norfolk International Terminals, Virginia. Totalt är de två nya uppdragen värda USD 79,1 miljoner, ca 745 miljoner kronor. Kund är Virginia Port Authority.
Kontrakten inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2002.

Uppdraget gäller att riva befintliga lastkajer och bygga nya för containerfartyg. Den nya anläggningen omfattar en 1.273 m lång kaj med spår för hamnkranar för lastning och lossning av containerfartyg av största klassen.

Den nya kajen grundläggs med hjälp av upp till 36 m långa betongpålar. Dessa levereras av Skanska USA Civil enligt ett separat kontrakt. Värdet på denna order är USD 11 miljoner och ingår i den totala ordersumman på USD 79,1 miljoner.

Projekten genomförs av Skanska USA Civils enhet Tidewater Skanska och dess dotterföretag Bayshore Concrete Products. Arbetet inleds omgående för att avslutas på 32 månader.

Skanska USA Civil har haft ett hundratal hamnuppdrag i Norfolk och längs USA:s östkust. Det nya uppdraget är det största hittills för kunden Virginia Port Authority. Skanska USA Civil har även byggt en rad anläggningar för den amerikanska flottan i Norfolk.

Den amerikanska marknaden för transportinfrastruktur är fortsatt stark. Skanska USA Civil ökade sin omsättning med 38 procent mätt i USD mellan 2000 och 2001. Skanska USA Civils orderstock uppgick vid årsskiftet till ca 21 miljarder kronor. 
___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Edward Keeter, vice VD, Tidewater Skanska, Inc.
tel +1 757 578 4100
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38.

För mer information om Virginia Port Authority se www.vaport.com
Mer om Skanska USA Civil se www.Skanska.com