Sök

Skanska bygger en ny federal domstolsbyggnad i Florida, för 77,55 MUSD, ca 660 miljoner kronor

1999-07-07 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas Atlanta-baserade dotterbolag Beers har fått uppdraget att bygga en ny federal domstolsbyggnad i Jacksonville, Florida.
Ordern är värd ca 77,55 MUSD, ca 660 miljoner kronor. Ansvarig myndighet och kund är General Services Administration.

PRESSINFORMATION 1999-07-07                            60/99

Skanska bygger en ny federal domstolsbyggnad i Florida, för 77,55 MUSD, ca 660 miljoner kronor

Skanskas Atlanta-baserade dotterbolag Beers har fått uppdraget att bygga en ny federal domstolsbyggnad i Jacksonville, Florida.
Ordern är värd ca 77,55 MUSD, ca 660 miljoner kronor. Ansvarig myndighet och kund är General Services Administration.

Den ca 46.000 kvm stora byggnaden ska inrymma 17 rättsalar för den federala distriktsdomstolen och tingsrätten, utöver lokaler för andra federala myndigheter som polismyndighet, åklagarämbete och skyddstillsynsmyndighet.

Uppdraget hemfördes i samarbete mellan expertis på teknik och byggledning vid Beers avdelningar i Atlanta, Georgia, och Orlando, Florida. Projektering och produktionsförberedelser inleds omgående och huvuddelen av projektet ska färdigställas till juli 2002.

Beers har i Orlando, Florida, nyligen avslutat ett nytt huvudkontor för Hard Rock Café med restaurangkedjans första Hard Rock Live-etablissemang. För Universal Studios har Beers byggt den nya nöjesparken Super Hero Island.

Beers Construction Company, som ingår i Skanska USA, är ett av de största byggföretagen i södra USA. Beers omsatte förra året 11,4 miljarder kronor, ca 1,4 miljarder USD.

Skanska USA hade vid senaste rapporttillfälle i mars 1999 en orderstock på 48 miljarder kronor, en ökning med ca 48 procent under de senaste tolv månaderna.

 

Stockholm 1999-07-07

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marlene Nieman, Informationschef, Beers Construction Co,
tel +1 404 656 15 24
Alf Lindström, Koncernstab Kommunikation, Skanska AB,
tel 08 753 88 17