Sök

Skanska genomför sitt andra markköp för bostadsutveckling i Cambridge, Storbritannien

2011-10-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har genomfört sitt andra förvärv av mark för bostadsutveckling vid Great Kneighton i Cambridge, Storbritannien. Tomten omfattar runt 6 hektar och har detaljplan för upp till 310 bostadshus, som inbegriper både hus och lägenheter.

Skanska har inlett projekteringsarbetet för att erhålla bygglov för sina bostäder på området. Bygglovsansökan förväntas lämnas in under första halvåret 2012 och byggstarten beräknas ske senare samma år.

I januari genomförde Skanska det första köpet av mark, om 3,2 hektar, för bostadsutveckling vid Great Kneighton. Skanska har nu erhållit både detaljplan och bygglov för detta projekt, som omfattar 128 bostadshus, såväl hus som lägenheter. Byggstart beräknas ske under fjärde kvartalet i år.

Skanska UK med cirka 4 500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.