Sök

Skanska får uppdrag för Penn State University värt 343 miljoner kronor, 33 miljoner dollar

2002-03-05 11:17 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Barclay White Skanska har fått byggledningsuppdraget för den nya naturvetenskapliga byggnaden vid Penn State University, i universitetsorten State College, Pennsylvania, USA. Det totala projektvärdet är 33 miljoner dollar, ca 343 miljoner kronor. Kund är Penn State University.

   Press Release

2002-03-05

Skanska får uppdrag för Penn State University värt 343 miljoner kronor, 33 miljoner dollar

Skanskas amerikanska dotterbolag Barclay White Skanska har fått byggledningsuppdraget för den nya naturvetenskapliga byggnaden vid Penn State University, i universitetsorten State College, Pennsylvania, USA. Det totala projektvärdet är 33 miljoner dollar, ca 343 miljoner kronor. Kund är Penn State University.

Den nya byggnaden kommer att förbättra universitetets möjligheter att ta emot det ökande antalet studenter till de naturvetenskapliga grenarna samt även öka universitetets forskningskapacitet.

Den nära 14.000 kvm stora byggnaden ska inrymma undervisnings- och forskningslokaler av senaste snitt. Därutöver ingår kontor, konferens- och mötesplatser samt en samlingssal med 182 platser. Närliggande byggnader förbinds med en täckt gångpassage, kallad the Gateway to the Sciences, porten till vetenskaperna.

Arbetena på plats inleds i juni i år för att avslutas i februari 2004.

Den amerikanska byggmarknaden för utbildningssektorn, offentlig och privat, väntas i år uppgå till totalt 67,5 miljarder dollar, ca 720 miljarder kronor, en ökning med 6,4 procent från förra året, enligt en rapport från Cahners, publicerad i januarinumret av Construction Market Data, Building Design & Construction Magazine. Skanska är det femte största byggtjänsteföretaget inom utbildningssektorn i USA. Nyligen kunde Gottlieb Skanska rapportera ett nytt skolprojekt i New York värt 495 miljoner kronor.

Barclay White Skanska förvärvades av Skanska år 2000. Baserat i Blue Bell, Philadelphia, Pennsylvania, är Barclay White Skanska ett av de ledande byggtjänstföretagen i Pennsylvania och östra USA. Bland kunderna finns företag och institutioner inom bl a läkemedels-, hälsovårds-, och utbildningssektorerna. 

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Jeannie Willhide, marknadschef, Barclay White Skanska,
Tel + 1 267 470 1000 ankn 213
Peter Wallin, Direktör, Investor Relations, Skanska AB,
Tel 08-753 88 00