Sök

Skanska samarbetar med Konkurrensverket angående beläggningsentreprenader

2001-10-24 15:06 CET
Pressmeddelande

Konkurrensverket har idag begärt att få tillgång till dokument och annan information med anledning av den kontroll verket genomför angående beläggningsentreprenader.
Skanska samarbetar med myndigheten och ställer allt material till förfogade som Konkurrensverket önskar. Konkurrensverkets personal finns på plats på Skanskas kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg.
Skanskas uppfattning är att företaget inte är inblandat i några otillåtna samarbeten.

Press Release


2001-10-24

 

Skanska samarbetar med Konkurrensverket angående beläggningsentreprenader


Konkurrensverket har idag begärt att få tillgång till dokument och annan information med anledning av den kontroll verket genomför angående beläggningsentreprenader.

Skanska samarbetar med myndigheten och ställer allt material till förfogade som Konkurrensverket önskar. Konkurrensverkets personal finns på plats på Skanskas kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Skanskas uppfattning är att företaget inte är inblandat i några otillåtna samarbeten.

Myndigheternas undersökning har inletts och Skanska kommer fortsätta att hjälpa Konkurrensverket att få tillgång till den information som krävs för utredningens slutförande.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Jan Lindgren, informationschef Skanska i Sverige,
tel. 070-605 64 85