Sök

Skanska renoverar och bygger ut på universitetscampus i Louisiana, USA, för 350 miljoner kronor

2014-06-23 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal o matt renovera och bygga ut Patrick F. Taylor hall på Louisiana State University i Baton Rouge, Louisiana, USA. Skanska leder ett joint venture med MAPP Construction och kommer att inkludera sin andel om 70 procent, 350 miljoner kronor, i orderbokningen för Skanska USA Building i andra kvartalet 2014.

Den 28 000 kvadratmeter stora byggnaden från 1977 fungerar idag som klassrum, laboratorier och kontor för College of engineering. En del av Skanskas projekt ska renovera den existerande byggnaden och en del syftar till att bygga ut 12 000 kvadratmeter med klassrum, laboratorier och kontorsutrymmen, liksom ett nytt auditorium.

Renoveringen av den existerande byggnaden påbörjas i januari 2015, utbyggnaden påbörjas i november 2014 och hela projektet beräknas vara färdigställt I juni 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.