Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2012-04-13 13:00 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2011 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,00 kronor per aktie i en ordinarie utdelning. Avstämningsdag för den ordinarie utdelningen är den 18 april 2012.

Årsstämman omvalde Stuart E. Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Lars Pettersson, Josephine Rydberg-Dumont, Charlotte Strömberg, och Matti Sundberg till styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande valdes Stuart E. Graham. Sverker Martin-Löf har avböjt omval till ordförande.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet, SEOP. Den 13 april hade Skanska 8 022 246 B-aktier i eget förvar.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851