Sök

Finansieringen klar för ett av Storbritanniens största privatfinansierade sjukhus - start för Skanskas största brittiska sjukhusprojekt värt 5,44 miljarder kronor

2002-11-28 11:17 CET
Pressmeddelande

Skanska, i konsortium med den brittiska investeringsfonden Innisfree, har tecknat avtal för finansieringen av det nya sjukhuset i Coventry som konsortiet ska bygga och driva. Avtalet innebär att Skanska inleder arbetet på bygg- och underhållskontrakten som är värda totalt GBP 484 miljoner, ca 6,86 miljarder kronor. Av kontraktssumman inkluderas GBP 384 miljoner, ca 5,44 miljarder kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2002.

   Press Release

 


2002-11-28

 


Finansieringen klar för ett av Storbritanniens största privatfinansierade sjukhus - start för Skanskas största brittiska sjukhusprojekt värt 5,44 miljarder kronor 

Skanska, i konsortium med den brittiska investeringsfonden Innisfree, har tecknat avtal för finansieringen av det nya sjukhuset i Coventry som konsortiet ska bygga och driva. Avtalet innebär att Skanska inleder arbetet på bygg- och underhållskontrakten som är värda totalt GBP 484 miljoner, ca 6,86 miljarder kronor. Av kontraktssumman inkluderas GBP 384 miljoner, ca 5,44 miljarder kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2002.

Konsortiet Skanska Innisfree har fått koncessionen av University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust och Coventry Primary Care Trust för att utveckla, äga och driva det nya akutsjukhuset i Coventry i totalt 40 år, inklusive 5 års byggtid. Kontraktet innebär att konsortiet ska designa, bygga, utrusta och driva sjukhuset. 

Skanska medverkar som investerare, byggare och serviceleverantör.

· Skanska UK har fått bygguppdraget som är värt GBP 334 miljoner, ca 4,73 miljarder kronor. Därmed är det Skanskas största sjukhuskontrakt i Storbritannien.
· Skanska kommer att svara för underhållsuppdraget i 35 år enligt ett separat kontrakt som är värt GBP 4,2 miljoner per år, ca 60 miljoner kronor per år. GBP 50 miljoner, ca 708 miljoner kronor, inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2002.
· Skanska BOT har en 25-procentig andel av konsortiet Skanska Innisfree. Skanska BOT:s investering uppgår till GBP 8,6 miljoner, ca 122 miljoner kronor.

Projektet lånefinansieras genom en så kallad lång obligationsfinansiering (index-linked bond) på GBP 372 miljoner, ca 5,27 miljarder kronor. BNP Paribas är arrangör och underwriter av obligationslånet som garanteras av kreditgarantiföretaget MBIA.

Bygguppdraget gäller det nya akutsjukhuset i Coventry med 1.212 vårdplatser, forskningskliniker och undervisningslokaler. Även ett nytt mentalsjukhus med 130 vårdplatser ska byggas inom sjukhusområdet. Totalt omfattar bygguppdraget 120.000 kvm. Byggarbetet inleds omgående och hela anläggningen ska vara i drift 2006.

Det nya akutsjukhuset och övriga byggnader färdigställs successivt. Skanskas serviceuppdrag inleds i takt med att de nya anläggningarna tas i bruk. Skanska ansvarar för drift- och underhåll av anläggningens byggnader, installationer och yttre miljö i 35 år. 

Skanska har även valts för ett liknande uppdrag för det nya sjukhuset i Derby. Finansieringen för detta projekt, värt mer än GBP 250 miljoner, ca SEK 3,5 miljarder, beräknas bli klar under första halvåret 2003. Även här medverkar Skanska som investerare, byggare och serviceleverantör.

- Vi är mycket stolta över det nya stora uppdraget där vi får medverka hela vägen genom design, byggande och facilities management. Det visar bredden i Skanskas samlade styrka, säger David Fison, VD för Skanska UK. 

- Skanskas roll som investerare ökar möjligheterna till stora bygg- och servicekontrakt som detta. Coventry-sjukhuset är vårt andra stora sjukhusprojekt som investerare inom det brittiska PFI-programmet. Detta stärker koncernens position och vi ser ytterligare framtida möjligheter för Skanska på marknaden för privatfinansierad infrastruktur både inom och utom Storbritannien, säger Bert-Ove Johansson, VD för Skanska BOT. 

__________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD, Skanska BOT,
tel 08-504 368 77
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Cheryl Eaton, informationschef, Skanska UK,
Tel +44 1923 423 030