Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2010-12-30 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2010 har på aktieägarnas begäran 12 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 603 343 151.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 423 053 072, varav 20 032 231 aktier av serie A, 399 380 841 aktier av serie B och 3 640 000 aktier av serie D.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851