Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2011-08-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under augusti 2011 har på aktieägares begäran 4 800 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 682 779.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 975 523 aktier av serie A, och 399 927 549 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851