Sök

Skanska går in i ett av Sydamerikas största BOT-projekt som delägare, byggare och operatör av betalmotorväg i Chile - Skanska har 48 procent av det totala projektvärdet på ca 800 miljoner dollar

2000-08-23 14:08 CET
Pressmeddelande

Skanska går in i ett stort privatfinansierat infrastrukturprojekt – en drygt
6 mil lång betalmotorväg i Chiles huvudstad Santiago. Tillsammans med spanska Dragados har Skanska lämnat det fördelaktigaste anbudet på koncessionen att bygga och driva de nordsydliga genomfartslederna för att lösa den svåra trafiksituationen i huvudstaden. Skanska och Dragados äger vardera 48 procent av det projektbolag som bildas. Resterande andel innehas av de chilenska byggföretagen Belfi och Brotec. Skanskas kapitalinsats uppgår till ca 1 miljard kronor. För investeringen svarar Skanska BOT.

Press Release

 

2000-08-23

  Skanska går in i ett av Sydamerikas största BOT-projekt som delägare, byggare och operatör av betalmotorväg i Chile - Skanska har 48 procent av det totala projektvärdet på ca 800 miljoner dollar   Skanska går in i ett stort privatfinansierat infrastrukturprojekt – en drygt 6 mil lång betalmotorväg i Chiles huvudstad Santiago. Tillsammans med spanska Dragados har Skanska lämnat det fördelaktigaste anbudet på koncessionen att bygga och driva de nordsydliga genomfartslederna för att lösa den svåra trafiksituationen i huvudstaden. Skanska och Dragados äger vardera 48 procent av det projektbolag som bildas. Resterande andel innehas av de chilenska byggföretagen Belfi och Brotec. Skanskas kapitalinsats uppgår till ca 1 miljard kronor. För investeringen svarar Skanska BOT. Den finansiella helhetslösningen är ännu ej klar i detalj. Åtagandet ger Skanska ett stabilt intäktsflöde genom utdelningar från projektbolaget som tar ut vägavgifter under koncessionens 30-åriga löptid. Intäkterna i projektbolaget beräknas uppgå till ca 75 miljoner dollar år 2005 då betalmotorvägen tas i bruk och ökar därefter i takt med trafiktillströmning och inflation. 2030 beräknas intäkterna ha vuxit till ca 1,4 miljard dollar. Dotterbolaget Sade Skanska får samtidigt sitt hittills största bygguppdrag värt ca 190 miljoner dollar, ca 1,7 miljarder kronor, som ingår i det totala projektvärdet. Chiles ministerium för offentliga uppdrag har valt Skanska-konsortiet att genomföra uppdraget. Ett slutligt avtal väntas träda i kraft i januari 2001. - Detta är en stor och viktig strategisk satsning för Skanska. Det nya BOT-projektet är väsentligt större när det gäller storlek och kommande kassaflöden. Samtidigt pekar detta på stora framtida möjligheter för oss. Behovet av privatfinansierad infrastruktur kommer att växa i framtiden. Globalt löses allt fler av de stora infrastrukturfrågorna genom privatfinansiering. Vi har kapacitet att medverka i alla faser från design, byggande och service till att arrangera de finansiella lösningarna, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef. I Skanskas strategiska inriktning ingår också att sälja färdigutvecklade projekt vidare till långsiktiga investerare. Ambitionen är inte att bygga upp en stor förvaltningsportfölj av BOT-projekt. - Jag vill också poängtera att det är förvärvet av argentinska Sade som gett Skanska den fasta lokala närvaro på den sydamerikanska marknaden som lagt grunden för att vi nu lyckas, tillägger Claes Björk. Den 41 km långa nord-sydliga genomfartsleden och en 20 km lång parallell led genom Santiagos centrum ska byggas ut till en sexfilig motorväg med kompletterande servicefiler. Ca 140.000 fordon per dygn beräknas trafikera den utbyggda trafikleden. Byggarbetet inleds 2001 för att avslutas under 2005. Betalvägen får ett avancerat s k free flow-system, ett datoriserat betalsystem som gör det möjligt för trafiken att passera betalstationerna utan stopp. - Motorvägen blir Sade Skanskas hittills största uppdrag. Chile är en intressant tillväxtmarknad där vi har stora möjligheter att få flera uppdrag. Detta stora och komplicerade projekt ger oss ett bra tillfälle att visa vad vi kan. Vi är en stark grupp med Dragados som är världsledande på vägkoncessioner och våra lokala partners räknas till de bästa i Chile. Med Belfi har Skanska tidigare samarbetat vid byggandet av det stora observatoriet i Anderna, säger Mario Piantoni, VD för Sade Skanska. Skanska medverkar sedan tidigare som byggare, ägare och operatör i en rad privatfinansierade projekt, däribland motorvägen mellan Lahtis och Helsingfors - Nordens första betalmotorväg, fängelset HM Bridgend Prison Parc och utbygganden av Kings Hospital i Storbritannien. ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Bert-Ove Johansson, VD för Skanska BOT, tel 08 753 88 77 Lars Wiklander, styrelseordförande Sade Skanska, tel + 54 11 434 17 111 Sofia Heidenberg, tf informationschef, tel 08 753 87 47