Sök

Skanska säljer svenska fastigheter för 366 Mkr

1998-01-16 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har runt årsskiftet sålt svenska fastigheter till ett värde av 366 Mkr, vilket ger en reavinst på 178 Mkr. Fastigheterna som har en total yta om 31.000 kvm är huvudsakligen belägna i Stockholms- och Göteborgstrakten. Den värdemässigt största försäljningen är den av Tingsrätten i Göteborg som har sålts till AMF (s) för 204 Mkr, vilket ger en reavinst på 73 Mkr.

PRESSINFORMATION 1998-01-16                             05/98

SKANSKA SÄLJER SVENSKA FASTIGHETER FÖR 366 MKR

Skanska har runt årsskiftet sålt svenska fastigheter till ett värde av 366 Mkr, vilket ger en reavinst på 178 Mkr. Fastigheterna som har en total yta om 31.000 kvm är huvudsakligen belägna i Stockholms- och Göteborgstrakten. Den värdemässigt största försäljningen är den av Tingsrätten i Göteborg som har sålts till AMF (s) för 204 Mkr, vilket ger en reavinst på 73 Mkr.

Tillsammans med den strax före jul meddelade försäljningen av återstående förvaltningsfastigheter i USA har Skanska under den senaste månaden sålt fastigheter till ett värde av 700 Mkr, vilket ger en reavinst på 313 Mkr. Den sammanlagda ytan på de försålda fastigheterna är 75.000 kvm.

Försäljningen av tingsrätten i Göteborg avser räkenskapsåret 1998, medan övriga försäljningar avser räkenskapsåret 1997.

 

Danderyd den 16 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Mats Wäppling, affärsområde Real Estate, tel 070-645 03 21.