Sök

Skanska får ännu ett uppdrag vid gasprojektet Ormen Lange i Norge värt ca 940 miljoner kronor

2004-10-15 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska och Aker Stord AS har tecknat en avsiktsförklaring för ett bygguppdrag värt 940 miljoner kronor, NOK 850 miljoner, vid gasfältet Ormen Lange i Norge. Kontraktet tecknas inom kort och ordern inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004.

   Pressrelease

2004-10-15

Skanska får ännu ett uppdrag vid gasprojektet Ormen Lange i Norge värt ca 940 miljoner kronor

Skanska och Aker Stord AS har tecknat en avsiktsförklaring för ett bygguppdrag värt 940 miljoner kronor, NOK 850 miljoner, vid gasfältet Ormen Lange i Norge. Kontraktet tecknas inom kort och ordern inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004.

Bygguppdraget gäller den landbaserade anläggningen för gasproduktion vid Nyhamna i västra Norge. Projektet omfattar byggnader för kompressorer och elförsörjning, fundament för processutrustning, rörinstallationer under jord samt vägar och arbetsytor inom anläggningsområdet. Betongarbetet omfattar
90.000 kbm.

Arbetet på plats inleds i december 2004 och ska vara avslutat i september 2006.

Kunden Aker Stord AS är leverantör till Hydro som är operatör för utbyggnadsfasen av Ormen Lange-projektet.

Detta blir Skanskas andra kontrakt vid Ormen Lange. Det första kontraktet som är värt ca 1,1 miljarder kronor, NOK 1 miljard, tecknades med Hydro. Kontraktet avser anläggningsarbeten ovan och under jord inför den processanläggning som nu ska byggas.

Gasfältet Ormen Lange är Norges största gasprojekt och ett av de största byggprojekten i Nordeuropa. Den totala utvecklingskostnaden beräknas till NOK 66 miljarder. Gasutvinningen på havsbotten ca 100 km från kusten kombineras med en landbaserad processanläggning. Ormen Lange ska vara i drift från oktober 2007 då gasen via pipeline exporteras till Storbritannien.

Skanska Norges största uppdrag utöver de två Ormen Lange-projekten är byggandet av Norges första väg i offentlig-privat samverkan (OPS). Detta uppdrag är värt 1,6 miljarder kronor. Skanska BOT medverkar i ägarkonsortiet.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Pia Farstad, informationschef, Skanska Norge,
tel +47 92 25 11 11
Anna Wenner, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 39 eller 070-330 64 07


Se även www.akerkvaerner.com, www.ormenlange.com och www.hydro.com