Sök

Skanska bygger kontorsfastighet i London, Storbritannien, för cirka 2,2 miljarder kronor

2014-12-10 08:50 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med WRBC Development UK Limited om att bygga en stor kontorsfastighet på Lime Street i centrala London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 198 M, cirka 2,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för fjärde kvartalet 2014.

Lime Street tower

Den nya byggnaden, Lime Street Tower, ska rymma cirka 37 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat på 35 våningar. Skanska ansvarar för byggande, mekaniska och elektriska arbeten samt installationer.

Fastigheten förväntas uppfylla kraven för BREEAM, nivå Excellent, när den är klar.

Arbetet påbörjas i december 2014 och avslutas under 2017.
 
Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 13 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.