Sök

Skanska utvalt för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna i offentlig-privat samverkan, OPS

2010-05-04 15:50 CET
Pressmeddelande

Byggkontraktet uppgår till ca 14,5 miljarder kronor och investeringen till 650 miljoner
Skanska har i konsortium med brittiska investeringsfonden Innisfree genom ett tilldelningsbeslut av Stockholms läns landstingsfullmäktige utvalts för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) i Solna.

Projektet är det första inom hälso- och sjukvård i Sverige som genomförs som offentlig-privat samverkan (OPS). Det innebär att konsortiet där Skanska och Innisfree äger vardera 50 procent kommer att ansvara för finansiering, konstruktion, byggande samt drift och underhåll av det nya sjukhuset fram till år 2040. All vård i det nya sjukhuset kommer liksom tidigare att utföras av landstinget.