Sök

Skanska tar stororder på ny USA-marknad

1997-12-11 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska bryter nu in på den amerikanska västkusten med ett tunnelbanebygge i San Francisco.

PRESSINFORMATION 1997-12-11                             88/97

SKANSKA TAR STORORDER PÅ NY USA-MARKNAD

Skanska bryter nu in på den amerikanska västkusten med ett tunnelbanebygge i San Francisco.

Ordern är värd 4 miljarder kronor och avser en 13 km lång tunnel mellan den internatio-nella flyg-platsen och centrum. Tunneln är av så kallad "cut and cover-typ", d v s den ska grävas och över-täckas.

Uppdraget har tagits i konsortium med Tudor Saliba, en lokal entreprenör som Skanska känner från tidi-gare samarbeten. Slattery Skanskas del i konsortiet är 40 procent. Projektet inleds i januari.

Slattery Skanska har sedan en tid tillbaka studerat den kaliforniska marknaden som bedöms som stabil och långsiktigt intressant, bl a med tanke på kommande jordbävningssäkring av olika infrastrukturprojekt.

Slattery Skanska är specialiserade på tunga anläggningsuppdrag av det här slaget. För närvarande pågår bland annat stora motorvägsbyggen i Boston och utbyggnad av tunnelbanor New York City.

 

Danderyd den 11 december 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information