Sök

Skanska förvärvar hela Elit Fönster

1996-12-30 00:00 CET
Pressmeddelande

Avtal har idag träffats om att Skanska förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Elit Fönster AB från Industrivärden. Avtalet skall prövas av Konkurrensverket.

PRESSINFORMATION 1996-12-30                            53/96

SKANSKA SKANSKA FÖRVÄRVAR HELA ELIT FÖNSTERAvtal har idag träffats om att Skanska förvärvar resterande 50 procent av aktierna i Elit Fönster AB från Industrivärden. Avtalet skall prövas av Konkurrensverket.

Nuvarande Elit Fönster AB, som ägs till lika delar av AB Industrivärden och Skanska Industris bo-lag Myresjö AB, skapades i januari i år genom samgående mellan Myresjöfönster AB och Elit Fönster AB.

Elit Fönster är Sveriges ledande fönstertillverkare med en beräknad omsättning 1996 på drygt 500 miljoner kronor och med 650 anställda vid de två fabrikerna i Lenhovda och Vetlanda.

För Skanska Industri, med verksamhet inom byggprodukter, byggsystem och installationsprodukter är förvärvet ett naturligt nästa steg inom sektorn Byggprodukter. Elit Fönster har en ledande mark-nadsposition med internationell potential och förstärker den byggrelaterade industrirörelsen som är under uppbyggnad inom Skanska Industri.


Danderyd den 30 december 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information