Sök

Skanska bygger Södra Marieholmsbron, Göteborg, för 554 miljoner kronor

2013-12-23 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har i joint venture med danska MT Höjgaard AS fått i uppdrag att bygga Södra Marieholmsbron över Göta Älv och Säveån i Göteborg. Uppdragsgivare är Trafikverket. Kontraktet är totalt värt 791 miljoner kronor, varav Skanskas andel är 70 procent, vilket uppgår till 554 miljoner kronor. Kontraktet bokförs i Skanska Sveriges orderingång för fjärde kvartalet 2013.

Projektet omfattar en 1,5 kilometer lång tågbro, inklusive lyftsvängbro, som sträcker sig från Kvillebangården i norr till Olskroken i söder. Parallellt med, och i direkt anslutning till, den nya järnvägsbron ska en ny gång- och cykelbro anläggas. 

Den nya bron, som är en del i Marieholmsförbindelsen, ska resultera i utbyggnad av ytterligare ett spår på öppningsbar järnvägsbro parallellt med befintlig bana. Skanska byggde också den första delen i Marieholmsförbindelsen – Partihallsförbindelsen – som invigdes i december 2011.

Byggstarten är planerad till det första kvartalet 2014 och Södra Marieholmsbron beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2017. Projektet kommer som mest att sysselsätta cirka 130 personer.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande och bostads- och projektutveckling. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. Skanska utvecklar även kommersiella lokaler och infrastruktur i Sverige.