Sök

Kallelse till Skanskas årsstämma den 13 april 2012

2012-03-09 18:00 CET
Pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms ABs regelverk meddelar Skanska AB genom detta pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 13 april 2012.

Kallelsen publiceras på www.skanska.com den 12 mars 2012 samt i Post- och Inrikes Tidningar samma dag.
Kallelsen till Skanskas årsstämma 2012 är bifogad.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851