Sök

Skanska säljer hotell- och kongressfastighet i Malmö

2012-06-25 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med AFA Fastigheter om överlåtelse av hotell- och kongressfastigheten vid Malmö Kongress, konsert och hotell. Köpeskillingen uppgår till lägst 900 miljoner kronor, vilket redovisas som en fastighetsförsäljning inom Skanska kommersiell utveckling i det andra kvartalet 2012.

Slutgiltig köpeskilling fastslås i samband med tillträdet 2015. 900 miljoner kronor utgör ett lägsta värde som kan komma att justeras uppåt. Projektet är ett exempel på Bundled Construction som innebär att Skanska använder koncernens finansiella styrka för att skapa nya affärsmöjligheter. Ett Bundled Construction-projekt startas när ett längre hyresavtal har tecknats.

Fastigheten är en viktig del av området som blir en helt ny stadsdel som binder samman Malmö City med Västra hamnen. Här bygger Skanska hotell, kongressanläggning samt konserthus med plats för 1 600 åskådare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Malmö Stad. Förberedande byggarbeten är redan igång och avsikten är att allt ska stå färdigt under andra kvartalet 2015. Skanska kommer även att utveckla kontorslokaler och bostäder på området.

Fastigheten som nu avyttras till AFA Fastigheter innehåller hotell- och kongressdelen. Hotellet får 445 rum fördelat på 25 våningar och kongressdelen får plats för upp till 1 500 personer. Choice koncernen  kommer under varumärket Clarion att driva hotellet och kongressen.

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder  – främst i Stockholm. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv,LO och PTk. AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar för drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 200 miljarder kronor, varav fastigheter utgör cirka 18 miljarder.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851

Contact: Staffan Andersson, Executive Vice President (EVP)
Telefon +46104483245