Sök

Skanska säljer kontorsprojekt i Wroclaw, Polen, för cirka 1 miljard kronor

2014-12-19 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer sin kontorsbyggnad Dominikanski i Wroclaw, Polen, till den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren Union Investment. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 117 M, cirka 1 miljard kronor. Försäljningen bokförs i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till fjärde kvartalet 2015.

Dominikanski

Dominikanski är Skanska Property Polands fjärde kontorsinvestering i Wroclaw. Byggnaden är centralt placerad och rymmer cirka 40 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Fastigheten är redan uthyrd till 52 procent, till hyresgäster som HP Global Business Center, Deloitte och PKO BP.

Fastigheten är precertifierad enligt LEED nivå Guld och planeras vara färdigställd under tredje kvartalet 2015.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

Contact: Aleksandra Markiewicz, HR Manager/Business Partner
Telefon