Sök

Skanskas niomånadersrapport januari-september 2000

2000-11-02 10:20 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Kraftig tillväxt i omsättning och vinst:
- Orderingången ökade med 33 procent
- Orderstocken uppgick till 133 770 (82 421) mkr
- Nettoomsättningen ökade med 24 procent
- Rörelseresultatet i kärnrörelsen uppgick till 3 492 (1 605) mkr, en ökning med 118 procent
- Rörelseresultatet uppgick till 4 907 (5 611) mkr
- Resultat efter finansnetto uppgick till 6 449 (5 622) mkr
- Resultatet per aktie ökar 28 procent till 48,00 kronor på rullande tolv månader
Claes Björk, Skanskas verkställande direktör och koncernchef, kommenterar niomånadersrapporten: ”Vi fullföljer vår strategi: Vi har stärkt vår marknadsposition på nya och befintliga geografisk marknader och därigenom också kunnat växa i nya marknadssegment med högre tillväxt och lönsamhet. Denna rapport uppvisar en stark tillväxt, även bortsett från den effekt som förvärvade verksamheter bidrar med. Detta är ett resultat av koncernens samlade kompetens.”

Klicka här för att läsa pressreleasen och niomånadersrapporten (kräver Acrobat Reader)

Klicka här för att ladda ned Acrobat Reader