Sök

Skanska bygger kraftverk i nordöstra USA för cirka 1,4 miljarder kronor

2012-09-19 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med en konfidentiell kund om att bygga ett kraftverk i nordöstra USA. Värdet på Skanskas del av joint venture-avtalet uppgår till runt USD 200 miljoner, cirka 1,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för tredje kvartalet 2012.

Projektet beräknas vara klart 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.