Sök

Skanska utvalt för att utveckla gatubelysningen i Croydon och Lewisham, England, inom offentlig privat samverkan, OPS

2011-02-21 13:30 CET
Pressmeddelande

Skanska och John Laing har genom ett så kallat preferred bidder-avtal blivit utvalda för att ansvara för att modernisera gatubelysningen i London-stadsdelarna Croydon och Lewisham.

Nu genomförs förhandlingar för att slutföra kontrakt och finansieringsavtal, vilket väntas ske under våren 2011.

Projektet genomförs inom det brittiska programmet för offentlig privat samverkan, OPS. Det innebär att Skanska-Laing-konsortiet kommer att ansvara för finansiering, design, byggande samt drift- och underhåll av anläggningarna i 25 år med början i juli 2011.

När kontrakten har tecknats kommer Skanska Infrastructure Development att investera GBP 4,5 miljoner, ca 46 miljoner kronor, under projekttiden. Beloppet motsvarar 50 procent av konsortiet som kommer att ansvara för utveckling och ledning av projektet.

Ordern väntas uppgå till ca GBP 74 miljoner, ca 760 miljoner kronor. När finansieringen för projektet är klar kommer byggkontraktet att tecknas och inkluderas i Skanska UK:s orderingång.

Under projektets första fem år kommer ca 38.000 lampor att ersättas med energieffektiva lampor, ytterligare ca 4.000 belysningsstolpar ska renoveras och ca 8.000 trafiksignaler bytas ut samtidigt som ett nytt centralt styrsystem installeras. Skanska kommer också att ansvara för drift- och underhåll under kontraktstiden.

Skanska och John Laing arbetar sedan slutet av 2009 med genomförandet av ett liknande gatubelysningsprojekt i Surrey.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska UK med ca 4.500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.