Sök

Öresundsbron får brittiska byggindustrins internationella pris

2000-10-19 12:14 CET
Pressmeddelande

Öresundsbron vann den brittiska byggindustrins pris för bästa internationella projekt 2000. Utmärkelsen the British Construction Industry Award 2000 går till projektets samtliga parter, det vill säga det Skanska-ledda konsortiet Sundlink Contractors, kunden Öresundskonsortiet samt dennes ombud Ove Arup & Partners.

Press Release  

2000-10-19

  Öresundsbron får brittiska byggindustrins internationella pris   Öresundsbron vann den brittiska byggindustrins pris för bästa internationella projekt 2000. Utmärkelsen the British Construction Industry Award 2000 går till projektets samtliga parter, det vill säga det Skanska-ledda konsortiet Sundlink Contractors, kunden Öresundskonsortiet samt dennes ombud Ove Arup & Partners. I juryns motivering framhålls att projektet präglats av "enastående innovativ design och byggande samt ett tidigt färdigställande inom budget". Den ca 8 km långa Öresundsbron överlämnades till Öresundskonsortiet i mars i år, tre månader före utsatt tid. Den 1 juli öppnades bron för trafik av Sveriges kung Carl Gustaf och Danmarks drottning Margrethe. Skanska ledde och hade 37 procent av det internationella konsortiet Sundlink Contractors som svarat för design och byggande av bron. Bron slutfördes väl inom budgetramarna och med uppfyllande av de stränga miljökraven som ålagts projektet. Genomförandet av det stora och tekniskt komplicerade projektet präglades av högsta standard och innovativa teknik- och metodiklösningar. Merparten av broelementen prefabricerades i speciellt uppbyggda brofabriker. Hela processen genomsyrades av noggrann kvalitets- och miljöstyrning samt med öppenhet i informationen gentemot såväl kunden som de ca 1.400 medarbetarna. Öresundsbron delar priset med förbindelsens tunneldel. Bland de 39 nominerade byggnadsverken, av totalt 194 anmälda, fanns även den Skanska-byggda brittiska ambassaden i Moskva. --------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information, kontakta: Mats Williamson, Skanska och tidigare VD Sundlink Contractors, tel 070- 514 23 91