Sök

Hela Skanska-koncernen miljöcertifierad

2000-12-20 12:24 CET
Pressmeddelande

Skanskas hela verksamhet - från huvudkontor till dotterbolag – har nu infört miljöledningssystem som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Skanska blir därmed första globala företag inom sektorn för byggrelaterade tjänster och projektutveckling som miljöcertifierar all verksamhet inom hela koncernen.

Press Release  

2000-12-20 Hela Skanska-koncernen miljöcertifierad Skanskas hela verksamhet - från huvudkontor till dotterbolag – har nu infört miljöledningssystem som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Skanska blir därmed första globala företag inom sektorn för byggrelaterade tjänster och projektutveckling som miljöcertifierar all verksamhet inom hela koncernen. Skanskas miljöledningssystem täcker processerna i hela värdekedjan från koncept och design till byggande, service, drift och underhåll. Samtidigt innebär certifieringen att Skanska kan erbjuda tjänster från miljöcertifierade enheter från Hongkong i öster till USA i väster. - Nu har vi papper på att vi kan utveckla, bygga och driva bostäder, arbetsplatser och infrastrukturanläggningar på ett miljöriktigt och långsiktigt hållbart sätt. Detta betyder att vi erbjuder ett mervärde för kunder, användare och investerare. Det ger oss även ett försteg gentemot konkurrenterna, säger Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB. Ett miljöledningssystem är ett ledningsverktyg som förutsätter ett fortlöpande arbete där man planerar, genomför och följer upp miljöarbetet med krav på ständiga förbättringar. Allt detta granskas regelbundet av ett utomstående, oberoende certifieringsorgan som t ex Det Norske Veritas. Skanskas koncernkontor blir Sveriges första huvudkontor i ett större bolag som har ett eget certifierat miljöledningssystem. På en rad marknader är Skanskas olika dotterbolag de första byggbolagen som inför certifierade miljöledningssystem. Tidigast ute var delar av Industridivisionen inom Skanska Sverige medan hela Skanska USA hade genomfört certifieringen under hösten 1999. Exempel på företag som nyligen blivit certifierade är Skanska Finland Oy och Skanska East Europe Oy som samtidigt certifierade sig för kvalitet och arbetsmiljö. Även argentinska Sade Skanska som förvärvades 1999 har nu certifierat alla sina enheter. Skanska beslutade 1998 att införa miljöcertifierade miljöledningssystem i hela koncernen. Enheter som förvärvats därefter kommer att införa certifierade miljöledningssystem inom två år efter förvärvstillfället. ________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB, tel 08 – 753 8998