Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2011-04-29 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2011 har på aktieägares begäran 3 828 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 603 067 499.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 423 053 072, varav 20 001 603 aktier av serie A, 399 901 469 aktier av serie B och 3 150 000 aktier av serie D.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851