Sök

Skanska säljer del av London-fastighet med en vinst på 225 miljoner kronor

2000-03-20 16:18 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt en tredjedel av Thomas More Square i London för 41,5 miljoner pund, ca 566 miljoner kronor. Köpare är Sun Axa Life, ett av Europas största försäkringsbolag. Försäljningsvinsten uppgår till 225 miljoner kronor.

Press Release

2000-03-20   Skanska säljer del av London-fastighet med en vinst på 225 miljoner kronor Skanska har sålt en tredjedel av Thomas More Square i London för 41,5 miljoner pund, ca 566 miljoner kronor. Köpare är Sun Axa Life, ett av Europas största försäkringsbolag. Försäljningsvinsten uppgår till 225 miljoner kronor. Thomas More Square vid Towern i centrala London utvecklades och byggdes av Skanska 1991. Centret som omfattar fem byggnader på totalt ca 47.000 kvm är fullt uthyrt. Den fastighet som nu säljs består av tre byggnader på totalt 15.000 kvm. De resterande två fastigheterna, ca två tredjedelar av den totala ytan, stannar tills vidare i Skanskas ägo. - Försäljningen är i linje med vår strategi att sälja färdigutvecklade fastigheter och fokusera på fortsatt utveckling av nya projekt på tillväxtmarknaderna i Centraleuropa, säger Johan Bergman, VD för Skanska Projektutveckling Europa. __________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Johan Bergman, VD Skanska Projektutveckling Europa, tel 08-753 83 15