Sök

Skanska lämnar rapporter vid följande tillfällen under 2000

1999-12-17 13:45 CET
Pressmeddelande

24 februari - Bokslutskommuniké för 1999
2 maj - Tremånadersrapport för perioden januari till mars 2000
31 augusti - Halvårsrapport för perioden januari till juni 2000
2 november - Niomånadersrapport för perioden januari till september 2000
Bolagsstämma hålls i Stockholm den 2 maj.