Sök

Skanska tecknar avtal om försäljning av Nybron

2000-06-09 16:10 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med riskkapitalbolaget Nordic Capital och den schweiziska industrigruppen HIAG Holding AG om försäljning av Nybronkoncernen, där Kährs och Skanskas övriga trägolvsverksamheter ingår. Förvärvet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles.
Försäljningen av Nybron ger en realisationsvinst i Skanskakoncernen om cirka 225 Mkr och är ett led i Skanskas fokusering på sin kärnverksamhet inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling.

Press Release  

2000-06-09   Skanska tecknar avtal om försäljning av Nybron   Skanska har tecknat avtal med riskkapitalbolaget Nordic Capital och den schweiziska industrigruppen HIAG Holding AG om försäljning av Nybronkoncernen, där Kährs och Skanskas övriga trägolvsverksamheter ingår. Förvärvet är villkorat av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles. Nybron kommer att tillsammans med det schweiziska trägolvföretaget Bauwerk ingå i en nybildad koncern med starka positioner inom samtliga produktsegment på den europeiska trägolvsmarknaden. Nybron hade 1999 en nettoomsättning om 2 721 Mkr och ett rörelseresultat om 288 Mkr. Försäljningen av Nybron ger en realisationsvinst i Skanskakoncernen om cirka 225 Mkr och är ett led i Skanskas fokusering på sin kärnverksamhet inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. ____________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders C. Karlsson, affärsområdeschef, Skanska Europa, tel. 040-14 42 43 Peter Wallin, Investor Relations, Skanska AB, tel. 08-753 88 86