Sök

EU förlänger granskningen av Skanskas ökade ägande i Scancem

1998-07-15 00:00 CET
Pressmeddelande

I enlighet med reglerna i EU:s konkurrenslagstiftning har EU-kommissionen beslutat att förlänga sin granskning av Skanskas förvärv i oktober 1997 av ytterligare aktier i Scancem.

KONCERNINFORMATION 1998-07-15                        56/98

EU FÖRLÄNGER GRANSKNINGEN AV SKANSKAS ÖKADE ÄGANDE I SCANCEM

I enlighet med reglerna i EU:s konkurrenslagstiftning har EU-kommissionen beslutat att förlänga sin granskning av Skanskas förvärv i oktober 1997 av ytterligare aktier i Scancem.

Kommissionens granskning sker i syfte att klarlägga om förvärvet medför en koncentration som är i överensstämmelse med EU:s regler mot bakgrund av dels den överlappning som finns mellan bolagens produktion i Sverige av vissa byggmaterialprodukter, dels den vertikala relation mellan bolagen som kan föreligga på cementmarknaderna i Sverige, Finland och Norge.

Kommissionen har maximalt fyra månader på sig för att meddela beslut i ärendet.

 

Danderyd 1998-07-15

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:Staffan Schéle, chef Corporate Finance och Investor Relations, tel 08-753 82 72.

Denna och tidigare pressinformation finns även på http://www.skanska.se