Sök

Skanska renoverar och bygger ut studentcenter i Seattle för USD 44 miljoner, ca 300 miljoner kronor

2011-01-12 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att modernisera och bygga ut studentcentret vid University of Washington i Seattle. Kontraktssumman uppgår till USD 44 miljoner, ca 300 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2010. Kund är University of Washington.

Uppdraget gäller en utbyggnad av studentcentret Husky Union Building (HUB) som ligger mitt i universitetsområdet och betjänar universitetets ca 50.000 studenter.

Efter utbyggnaden kommer HUB att omfatta ca 30.000 kvm med kontor, konferenslokaler, hörsal, balsal och butiker. En bowlingbana och vissa andra element från den ursprungliga byggnaden från 1949 kommer att behållas.

Projektet utformas för att uppnå miljöcertifieringen Gold, enligt det internationella miljösystemet LEED.

Skanska USA Building har genomfört delar av projektet för totalt USD 30 miljoner som tidigare inkluderats i orderingången. Projektet ska vara färdigställt 2012.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.