Sök

Största entreprenaden på Botniabanan till Skanska - kontraktet värt 1,3 miljarder kronor

2003-09-23 09:02 CET
Pressmeddelande

Skanska Sverige kommer att ansvara för den största delentreprenaden på Botniabanan, sträckan mellan Offersjön och Bjällstaån söder om Örnsköldsvik. Kontraktet för totalentreprenaden är värt cirka
1,3 miljarder kronor och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003.

   Pressrelease

 


2003-09-23

 

 

Största entreprenaden på Botniabanan till Skanska - kontraktet värt 1,3 miljarder kronor

Skanska Sverige kommer att ansvara för den största delentreprenaden på Botniabanan, sträckan mellan Offersjön och Bjällstaån söder om Örnsköldsvik. Kontraktet för totalentreprenaden är värt cirka
1,3 miljarder kronor och inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003.

- Skanska hade det sammantaget bästa anbudet, säger Lennart Westberg, VD vid Botniabanan AB. Vi har fått en slagkraftig och kompetent organisation med alla förutsättningar att kunna leverera en produkt som motsvarar våra högt ställda krav på kvalitet och miljö.

Järnvägssträckan som ska byggas är cirka tre mil lång, varav elva kilometer utgörs av två tunnlar om fem respektive sex kilometer.

- Vi är stolta över att få det här förtroendet från Botniabanan och ser fram emot ett bra samarbete i det största pågående infrastruktur-projektet i Sverige, säger Kenneth Nilsson, vice VD Skanska Sverige. Dessutom är det mycket tillfredställande att få en order av den här storleken.

Den aktuella sträckan mellan Offersjön och Bjällstaån går framför allt genom skogs- och bergsmark utan direkt bebyggelse. Arbetet omfattar förutom två tunnlar även att anlägga järnvägsbank och installationer för järnvägsspåret.

- De tunnlar som ska byggas går genom mycket stabil berggrund och tunneldrivningen sker på konventionellt sätt med borrning och sprängning, säger Kenneth Nilsson.

Projektet kommer att bli arbetsplats för 100-talet personer plus underentreprenörer för framför allt mark- och transportarbeten.

Botniabanan sträcker sig från Kramfors till Umeå och Skanska har sedan tidigare nio entreprenader på banan. Dessa är av olika storlek och innefattar broar, tunnlar, terrasserings- och installationsarbeten. Det nya kontraktet kommer, förutsatt att det inte begärs överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, att träda i kraft efter 10 dagar.

För mer information om Botniabanan, se www.botniabanan.se 

____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Kenneth Nilsson, vice VD, Skanska Sverige,
tel 070-633 81 90
Agneta Ljunggren, informationschef,
Skanska Sverige, tel 070-609 00 44