Sök

Nära hälften fria från påverkan av Akrylamid

1997-11-14 00:00 CET
Pressmeddelande

17 av 36 anställda vid tunnelbygget i Hallandsåsen som genomgått fördjupad läkarundersökning visar inga tecken på nervpåverkan på grund av akrylamid. Det visar de första kompletta svaren på de omfattande undersökningar som gjorts vid Malmö Allmänna sjukhus, MAS. Av de 36 provsva-ren uppvisar 7 personer ett troligt samband mellan exponering för akrylamid och lätt eller måttlig nervpåverkan. Enligt läkarna kommer dessa nervpåverkningar att försvinna, samtidigt är riskerna för genetiska förändringar och cancer obefintliga. För 12 av personerna kan man i dagsläget inte säga om de har påverkats eller inte.

PRESSINFORMATION 1997-11-14                             84/97

NÄRA HÄLFTEN FRIA FRÅN PÅVERKAN AV AKRYLAMID

17 av 36 anställda vid tunnelbygget i Hallandsåsen som genomgått fördjupad läkarundersökning visar inga tecken på nervpåverkan på grund av akrylamid. Det visar de första kompletta svaren på de omfattande undersökningar som gjorts vid Malmö Allmänna sjukhus, MAS. Av de 36 provsva-ren uppvisar 7 personer ett troligt samband mellan exponering för akrylamid och lätt eller måttlig nervpåverkan. Enligt läkarna kommer dessa nervpåverkningar att försvinna, samtidigt är riskerna för genetiska förändringar och cancer obefintliga. För 12 av personerna kan man i dagsläget inte säga om de har påverkats eller inte.

Samtliga personer kommer att fortsätta att läkarundersökas med sex månaders intervall.

Akrylamid ingår i det franska tätningsmedlet Rhoca-Gil som använts vid projektet.

All personal vid Hallandsåsprojektet, totalt 216 personer, har nu undersökts av Yrkes- och miljö-medicinska kliniken i Lund. Av dessa uppvisade 50 personer symtom på nervpåverkan och ge-nomgick medicinska utredningar vid MAS. Hittills har alltså 36 provsvar färdigställts och ytterli-gare provsvar är att vänta.

 

Båstad 1997-11-14

SKANSKA AB
Koncernstab information