Sök

Skanska utvecklar Havneholmen i Köpenhamn - investerar ca 325 miljoner kronor i ett första kontorsprojekt

2006-03-17 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska påbörjar utvecklingen av Havneholmen i centrala Köpenhamn. Det första kontorsprojektet Atrium omfattar 12.500 kvm i sju våningsplan. Skanskas investering under utvecklingsskedet uppgår till ca DKK 260 miljoner, ca 325 miljoner kronor.

   Pressrelease


2006-03-17

 

Skanska utvecklar Havneholmen i Köpenhamn - investerar ca 325 miljoner kronor i ett första kontorsprojekt


Skanska påbörjar utvecklingen av Havneholmen i centrala Köpenhamn. Det första kontorsprojektet Atrium omfattar 12.500 kvm i sju våningsplan. Skanskas investering under utvecklingsskedet uppgår till ca DKK 260 miljoner, ca 325 miljoner kronor.

Förhandlingar om uthyrning pågår med ett flertal tänkbara hyresgäster. 

- Det råder en stor efterfrågan på kontor i Danmark och vi har i dagsläget pågående diskussioner med intresserade hyresgäster, säger Richard Hultin, VD för Skanska Öresund. Med Atrium på Havneholmen kan vi erbjuda moderna och flexibla kontorslokaler med en fantastisk utsikt över hamnen.

Bygguppdraget ska genomföras av Skanska Danmark och fastigheten beräknas stå klar för inflyttning under det andra kvartalet 2007.

På Havneholmen äger Skanska Öresund ytterligare ca 40.000 kvm byggrätter för fortsatt utveckling av kontor. Skanska Öresund har också nyligen sålt en av de intilliggande byggrätterna till mediakoncernen Aller som ska uppföra ett nytt huvudkontor på 18.000 kvm.

Skanska Öresund ingår i Skanska Kommersiell Utveckling Norden och fortsätter genom starten av Atrium utvecklingen av kontorsfastigheter i Sydhamnen. Tidigare kontorsprojekt har genomförts på närliggande Kalvebod Brygge där Skanska har byggt och utvecklat kontor till bland annat HSH Nordbank AG och Forstædernes Bank A/S.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige och Köpenhamnsregionen i Danmark. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige samt i Köpenhamn. Affärshus utvecklas på starka detaljhandelsmarknader i Sverige och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Richard Hultin, VD, Skanska Öresund AB, tel 070-673 15 56
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99