Sök

Skanska bygger bioeldat kraftvärmeverk i Lund

2012-02-29 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag av Lunds Energikoncernen AB att bygga ett bioeldat kraftvärmeverk i Örtofta, Lund. Uppdraget innefattar såväl markarbeten som uppförande av byggnaderna. Ordersumman uppgår till 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för första kvartalet 2012.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att bygga det nya kraftvärmeverket i Lund. Det här är ett spännande projekt där vi får använda vår kompetens inom såväl grundläggning som husbyggnation. Här finns också ett tydligt fokus på hållbarhet då kraftvärmeverket kommer att eldas med enbart biobränslen såsom flis och halm, säger Hans Fransson, distriktschef, Skanska Sverige.

Kraftvärmeverket kommer att byggas i nära anslutning till södra stambanan vilket ger möjlighet till spårbundna transporter av bränsle. När det står färdigt ska det förse cirka 50 000 hushåll i Lomma, Lund och Eslöv med fjärrvärme. Byggtiden är beräknad till cirka två år med start i mars, 2012.

– Skanskas kunnande vad gäller miljöanpassat byggande har varit viktigt för oss. Anläggningen i Örtofta är en grundbult i Lunds Energikoncernens ambition att bidra till att ytterligare profilera Skåne genom att erbjuda miljövänligt producerad el och fjärrvärme. Samarbetet med Skanska gör oss förvissade om att vi får en byggnation som stämmer väl med våra ambitioner totalt sett, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef i Lunds Energikoncernen.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Hans Fransson, Business Developer
Telefon 0104483059