Sök

Skanska omorganiserar och rustar för framtida tillväxt och lönsamhet

2001-02-19 14:03 CET
Pressmeddelande

På fyra år har Skanska mer än fördubblat sin arbetsstyrka, nästan tredubblat sin omsättning och koncernen finns idag på tio större hemmamarknader jämfört med tidigare fyra. Skanska genomför nu en omorganisation för att bana väg för fortsatt utveckling och tillväxt.

Press Release  

2001-02-19   Skanska omorganiserar och rustar för framtida tillväxt och lönsamhet

 

På fyra år har Skanska mer än fördubblat sin arbetsstyrka, nästan tredubblat sin omsättning och koncernen finns idag på tio större hemmamarknader jämfört med tidigare fyra. Skanska genomför nu en omorganisation för att bana väg för fortsatt utveckling och tillväxt. - Skanska har uppvisat en stark tillväxt under de senaste fem åren, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef. Genom att knyta affärsenheterna närmare koncernens ledningsgrupp, Senior Executive Team, kommer vi att kunna reagera snabbare på nya marknadstrender och kundernas förändrade behov. Med en ledning som på ett effektivare sätt kan styra hela bolaget och dess tillväxt kommer vi ytterligare att kunna utnyttja möjligheterna till korsbefruktning och synergivinster i företaget. Koncernens ledningsgrupp består av koncernchefen Claes Björk och fyra vice VD:ar. Gruppen kommer att arbeta nära och intensivt med hela koncernens fortsatta expansion till nya regioner och marknadssegment. Gruppen kommer även att fokusera på avgörande faktorer för lönsamhet och tillväxt, t.ex. ledarutveckling, affärsutveckling och kontrollsystem. 18 olika affärsenheter ska rapportera direkt till koncernens ledningsgrupp. Affärsenheterna består av byggtjänsteföretag i olika regioner samt enheter verksamma inom projektutveckling eller nya verksamhetsområden, t.ex. facilities management och telekom (en komplett förteckning över affärsenheterna finns i bilagd organisationsplan). De flesta av affärsenheterna är desamma som i den nuvarande organisationen, dvs starka, lokala affärsenheter med en klart definierad kundbas. Därutöver har ett antal nya affärsenheter skapats för att bättre kunna ta hand kunder inom skilda områden. I samband med omorganisationen kommer följande förändringar att ske på ledande positioner i koncernen: Stuart Graham, affärsområdeschef Skanska USA, har utnämnts till vice VD i Skanska. Mats Wäppling, affärsområdeschef Skanska Projektutveckling och Fastigheter, har utnämnts till vice VD i Skanska. Johan Karlström har utnämnts till vice VD i Skanska. Johan, som idag är COO och ställföreträdande koncernchef i Bravida ASA, kommer att börja sin tjänst i Skanska under det andra kvartalet 2001. Johan har tidigare arbetat i Skanska under perioden 1984 -1995 och hade då olika ledande befattningar inom Skanska Sverige. Hans Biörck har som tidigare meddelats utnämnts till finansdirektör och vice VD i Skanska. Hans kommer att tillträda sin tjänst i Skanska under det andra kvartalet 2001. Hans är för närvarande finansdirektör inom Autoliv Inc. Anders Nyrén, finansdirektör och vice VD Skanska, kommer som tidigare meddelats att lämna Skanska. Han har utnämnts till VD och koncernchef för Industrivärden. Per Westlund, idag vice VD, Koncernutveckling, kommer att gå i pension i september 2001. Fram till dess kommer Per att fortsätta som chef för Koncernutveckling. Per-Ingemar Persson, affärsområdeschef Skanska Sverige, har utnämnts till VD Skanska Danmark. Anders Elfner, chef för Division Hus Skanska Sverige, har utnämnts till VD Skanska Sverige. Anders C Karlsson, affärsområdeschef Skanska Europa, har beslutat att lämna Skanska för andra uppgifter men kommer att hjälpa till med vissa specialuppdrag, huvudsakligen inom Skanska Telecom Networks. Niels Otto Andersen, VD Skanska Danmark, avgår från sin befattning och kommer att lämna företaget. _________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Claes Björk, VD och koncernchef, Skanska AB, tel: 08-753 88 00 Tor Krusell, informationschef, Skanska AB, tel: 08-753 87 47

Klicka här för att se den nya organisationsplanen.