Sök

Skanska renoverar åt SF i Gamla Filmstaden

1999-08-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska kommer att renovera och bygga lokaler åt SF Bio och Svensk Filmindustri i Gamla Filmstaden i Solna. Byggnadsnämnden i Solna beslutade i går att ge Skanska klartecken att påbörja arbetena.

PRESSINFORMATION 1999-08-26                          73/99

Skanska renoverar åt SF i Gamla Filmstaden

Skanska kommer att renovera och bygga lokaler åt SF Bio och Svensk Filmindustri i Gamla Filmstaden i Solna. Byggnadsnämnden i Solna beslutade i går att ge Skanska klartecken att påbörja arbetena.

Genom byggnadsnämndens beslut blir Gamla Filmstaden en stadsdel med små bostads-kvarter i nära anslutning till nya biografer och lokaler för arbetsplatser.

Beslutet innebär att SF Bio och Svensk Filmindustri snart kan återvända till historisk mark.

- Byggandet av lokaler åt SF Bio och Svensk Filmindustri säkrar en fortsatt filmverksamhet i Gamla Filmstaden, säger Mats Johansson, affärschef och projektansvarig på Skanska Bostäder - Stockholm.

- Skanska kommer att bygga tre nya biografer och utställningslokaler. Det kommer också att finnas kafé- och restaurangverksamhet. Vi vill göra Gamla Filmstaden till en öppen mötesplats där alla känner sig välkomna, inte minst de som i dag bor runt omkring området, fortsätter Mats Johansson.

Samtliga Q-märkta byggnader i Gamla Filmstaden kommer att renoveras. Q-märkningen innebär att byggnaderna inte får förändras utvändigt. Förutom SF Bio kommer småföretag att erbjudas lokaler i de kulturhistoriskt intressanta husen.

I övriga delar av Gamla Filmstaden skall Skanska bygga bostäder tillsammans med HSB Stockholm.

- Bostadskvarteren skall höra ihop med biograferna och arbetsplatserna, vilket först kräver en ändring av detaljplanen. Därefter vill Skanska bygga bostadshus med fyra eller fem våningar, vilket är lägre än vad nuvarande detaljplan anger, säger Mats Johansson.

- Bostadshusen skall ha ateljévåningar och glasytor som liknar de gamla ateljéerna. Vi kommer att arbeta med att ge de nya husen namn och utsmyckning efter kända skådespelare som verkat i gamla Filmstaden.

- Den nya detaljplanen skall innehålla en möjlighet att bygga ett filmmuseum. Skanska bygger gärna ett filmmuseum i Gamla Filmstaden om vi får det uppdraget, avslutar Mats Johansson.

Gamla Filmstaden i Solna är ett av flera intressanta projekt som Skanska Bostäder - Stockholm uppför för tillfället.

 

Solna 1999-08-26

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information, kontakta:
Mats Johansson, Affärschef, Skanska Bostäder - Stockholm,
08-627 30 73, 070-662 75 31