Sök

Skanska i global studie som visar att användningen av energi i byggnader kan minskas med 60 procent till 2050

2009-04-27 10:02 CET
Pressmeddelande

Byggnader använder idag mer energi än någon annan sektor i världen - cirka 38 procent. Industrin står för 33 procent och transportsektorerna för 26 procent. Studien visar också att om en stor samordnad och global satsning genomförs är det möjligt att minska energiförbrukningen i byggnader med 60 procent till 2050 och att det är möjligt att byggnader producerar eller återvinner lika mycket energi som de konsumerar.

Detta är några av de viktigaste slutsatserna i forskningsrapporten "Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings", som offentliggjordes den 27 april av World Business Council för Sustainable Development (WBCSD). Det är den mest grundliga studie som hittills utförts på området och resultaten är tillämpliga på både befintliga och nya byggnader. Skanska är ett av 14 internationella företag som ligger bakom rapporten och är den enda nordiska deltagaren och det enda byggföretaget.