Sök

Skanska tecknar en syndikerad lånefacilitet på EUR 750 miljoner

2007-06-28 08:33 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat en sk syndikerad lånefacilitet på totalt EUR 750 miljoner, motsvarande ca 7 miljarder kronor. Avtalet har en löptid på 7 år. Lånefaciliteten tecknas av Skanska Financial Services AB med Skanska AB som garant. Krediten är i första hand en strategisk lånereserv. Krediten kan utnyttjas i ett flertal valutor, bl a EUR, USD och GBP.

Kreditgivare är femton internationella affärsbanker.