Sök

Svensken vill bo på landet

1999-07-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Stockholm och andra större svenska städer växer medan befolkningen minskar i landets små och medelstora kommuner. Så har trenden sett ut i många år nu. Men det är en utveckling som verkar ha föga med svenskarnas egna önskemål att skaffa. Storstadens kommers och nöjen lockar bara ett litet fåtal. De allra flesta svenskar vill bo nära naturen. Det visar en färsk undersökning utförd av Skanska Bostäder.

Pressinformation 1999-07-13                                  63/99

Svensken vill bo på landet

Stockholm och andra större svenska städer växer medan befolkningen minskar i landets små och medelstora kommuner. Så har trenden sett ut i många år nu. Men det är en utveckling som verkar ha föga med svenskarnas egna önskemål att skaffa. Storstadens kommers och nöjen lockar bara ett litet fåtal. De allra flesta svenskar vill bo nära naturen. Det visar en färsk undersökning utförd av Skanska Bostäder.

Skanska Bostäder har låtit undersökningsföretaget Eureka intervjua 410 svenskar över hela landet om önskemål och attityder gällande boende.

I en del av undersökningen ombads de intervjuade betygsätta vad som är viktigt för deras val av boende. Frågorna gällde drygt 30 olika alternativ och svaren sorterades in från "mycket angeläget" till "inte alls angeläget".

På klart sista plats hamnade termen "storstadspuls". Endast var fjärde tillfrågade tyckte att närhet till storstadspuls var angeläget. Kvinnor, som i glesbygdsdebatten ofta anses trivas dåligt utanför staden, är minst intresserade av storstaden, men även männen hade storstadspuls på sista plats.

- I takt med att fler och fler människor flyttar in till städerna, är det lätt att tro att vi alla vill bo i storstäder. Men det är en tanke som jag tror att vi får överge i och med denna undersökning, säger Annika Larsson, marknadschef på Skanska Bostäder. För oss som byggbolag är det dock mycket viktigt att vi tar resultatet på allvar. Det ger oss onekligen en signal om att vi ska satsa ännu mer på småskalighet och "sörgården" när vi bygger hem i framtiden.

Värna landsorten
Toppbetyg blev det istället för attribut som "ljus och rymd", "rejäla förråd", "naturnära", "ostört", "barnvänligt" och "utsikt". Bilden är entydig, människor svarar ungefär detsamma oavsett kön, ålder och var i landet de bor.

Nationen består dock inte blott av enslingar. Uttryck som "centralt läge", "avskildhet" och "bykänsla" hamnade sida vid sida på topplistans mittparti.

- Jag tycker resultatet av undersökningen är glädjande. De flesta svenskar bor ju på landsorten. Den slutsats man vågar dra är att vi trivs med vårt lantliga, naturnära boende. Vi har alla skäl att fortsätta värna om våra levande småstäder och byar där människorna kan leva det goda liv de innerst önskar, säger Annika Larsson.

Bilden av svensken som naturälskare förstärks av den segmentering av intervjusvaren som Eureka gjort. Där framgår att mer än var tredje svensk (37 procent) prioriterar miljövänligt i sitt boende. Dessa personer vill ha källsortering, naturmaterial och energisnåla hus.

I den stora gruppen av miljövänner bor merparten i en liten eller medelstor stad, de flesta är kvinnor och tjänar mindre än 200.000 kronor. Västsvenskar och pensionärer är överrepresenterade i gruppen. Däremot finns där få arbetslösa, hemarbetare och studenter.

 

Helsingborg 1999-07-13

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Annika Larsson, marknadschef, Skanska Bostäder,
tel 08-627 30 00, 070-600 60 15 eller
e-mail Contact