Sök

Skanska bygger sjukhus i Louisiana för cirka 3 miljarder kronor

2011-11-28 08:55 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga fas 1 av det nya University Medical Center i New Orleans, åt staten Louisiana. Projektet är ett joint venture mellan Skanska och MAPP Construction. Kontraktet är värt USD 522 M. Skanskas andel av kontraktet är 90 procent, vilket motsvarar USD 470 M, cirka 3 miljarder kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska Building för fjärde kvartalet.

University Medical Center kommer att bli ett nytt toppmodernt sjukhusområde. Projektets första fas omfattar bland annat:

- Patientbyggnader om cirka 52 000 kvm med 424 sängplatser.

- En angränsande byggnad om cirka 70 000 kvm som ska inrymma ett diagnostik- och behandlingscenter.

- Biytor om cirka 150 000 kvm som bl.a. inkluderar belysning, vägar och parkering.

Arbetet har påbörjats och sjukhuset beräknas vara färdigställt för öppnande i februari 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.