Sök

Förändrade utsikter för Skanska

2001-10-17 09:21 CET
Pressmeddelande

Till följd av den tilltagande ekonomiska nedgången i världsekonomin, är det nu tydligt att rörelseresultatet för kärnverksamheten för innevarande år kommer att understiga föregående års utfall (4,4 miljarder kronor).
Mer information kommer att lämnas i samband med att niomånaders-rapporten publiceras den 31 oktober.

Press Release


2001-10-17

 

Förändrade utsikter för Skanska


Till följd av den tilltagande ekonomiska nedgången i världsekonomin, är det nu tydligt att rörelseresultatet för kärnverksamheten för innevarande år kommer att understiga föregående års utfall (4,4 miljarder kronor).

Mer information kommer att lämnas i samband med att niomånaders-rapporten publiceras den 31 oktober.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Björk, VD och koncernchef Skanska AB,
tel 08-753 88 00

Peter Wallin, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 00