Sök

Skanska bygger 800 lägenheter åt HSB

1998-08-06 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Bostäder, Stockholm och HSB Stockholm har träffat ett samarbetsavtal avseende nybyggnation av bostadshus i Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avtalet innebär att Skanska säljer två egenutvecklade bostadsprojekt och genomför ett antal av HSB:s egna projekt som entreprenör. Totalt får Skanska entreprenad på cirka 800 lägenheter. Byggstart för det första projektet är i höst. Entreprenadsumman är på cirka 800 Mkr.

KONCERNINFORMATION 1998-08-06                        58/98

SKANSKA BYGGER 800 LÄGENHETER ÅT HSB

Skanska Bostäder, Stockholm och HSB Stockholm har träffat ett samarbetsavtal avseende nybyggnation av bostadshus i Solna, Sundbyberg och Stockholm. Avtalet innebär att Skanska säljer två egenutvecklade bostadsprojekt och genomför ett antal av HSB:s egna projekt som entreprenör. Totalt får Skanska entreprenad på cirka 800 lägenheter. Byggstart för det första projektet är i höst. Entreprenadsumman är på cirka 800 Mkr.

- Det här är ett led i vår affärsidé att tillgodose våra kunders behov av projektutveckling och erbjuda de samarbetsformer som våra kunder önskar, säger Arne Olsson, regionchef Skanska Bostäder, Stockholm.

- Vi känner i dag en klart ökad efterfrågan på lägenheter från våra medlemmar. Trots en del egna stora förvärv som t ex Finnboda varv, behöver vi fler lägenheter i bra lägen och det här avtalet ger oss det, säger Håkan Falk, bygg- och fastighetschef, HSB Stockholm.

 

Danderyd 1998-08-06

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För mer information kontakta:Arne Olsson, regionchef Skanska Bostäder, Stockholm, tel: 08-627 30 00,
Håkan Falk, bygg- och fastighetschef HSB Stockholm, tel: 08-785 30 00,
Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige, tel: 040-14 41 41 eller
Mårten Lilja, informationschef HSB Stockholm, tel: 08-785 30 00.