Sök

Finansieringen klar för OPS-projektet för gatubelysningen i Croydon och Lewisham, England

2011-04-20 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har som ena hälften av Skanska-Laing-konsortiet slutit avtal för finansieringen för uppgraderingen av gatubelysningen i London-stadsdelarna Croydon och Lewisham. Ordern uppgår till cirka 760 miljoner kronor och Skanska kommer att investera cirka 46 miljoner kronor. Projektet är ett så kallat OPS-projekt (Offentlig Privat Samverkan). Det här är konsortiets andra OPS-projekt efter gatubelysningsprojektet Surrey street som påbörjades i slutet av 2009.

Skanska-Laing konsortiet ansvarar för design, konstruktion, finansiering och drift och underhåll av gatubelysning och belysningsstolpar under 25 år, från augusti 2011. Kunder är stadsdelarna Croydon och Lewisham.

För Skanska är kontraktet värt cirka 760 miljoner kronor, vilket bokförs i Skanska UK under andra kvartalet. Utöver det kommer Skanska att ansvara för drift och underhåll för ungefär 20 miljoner kronor per år under hela projektets livslängd, de första två åren kommer att bokföras på Skanska UK, andra kvartalet 2011.

Under de kommande fem åren kommer runt 38 000 gatulampor och 8 000 gatuskyltar och trafikhinder att bytas ut. Dessutom kommer 4 000 gatulampor att renoveras.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska UK med cirka 4 500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.