Sök

Skatterättsnämnden oenig om Skanskas skattskyldighet i Sandvikaffären

1997-05-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan om reavinstbeskattning avseende Skanskas försäljning av Sandvik-aktierna har nu lämnats.

PRESSINFORMATION 1997-05-29                             43/97

SKATTERÄTTSNÄMNDEN OENIG OM SKANSKAS SKATTSKYLDIGHET I SANDVIKAFFÄREN

Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan om reavinstbeskattning avseende Skanskas försäljning av Sandvik-aktierna har nu lämnats.

Av nämndens åtta ledamöter anser fyra att Skanska inte ska betala reavinstskatt vid försäljningen av Sandvik-aktierna medan fyra ledamöter är av motsatt uppfattning. Eftersom ordföranden, som var för reavinstbeskattning, har utslagsröst blir detta också nämndens beslut.

Skanska kommer nu att föra ärendet vidare till Regeringsrätten som är högsta instans i skattefrågor av denna typ. Utslag förväntas föreligga först efter årsskiftet.

Danderyd den 29 maj 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se