Sök

Skanska säljer muddringsbolag

2000-01-03 16:24 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer muddringsbolagen Skanska Dredging AB och Skanska Ruoppaus Oy. Försäljningsvinsten uppgår till 50 Mkr. Köpare är det nederländska bolaget Boskalis Westminster International b.v., dotterbolag till Royal Boskalis Westminster n.v., ett av de största bolagen inom den internationella muddringssektorn. Försäljningen är villkorad av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles.

PRESSINFORMATION 2000-01-03                        03/00

Skanska säljer muddringsbolag

Skanska säljer muddringsbolagen Skanska Dredging AB och Skanska Ruoppaus Oy. Försäljningsvinsten uppgår till 50 Mkr. Köpare är det nederländska bolaget Boskalis Westminster International b.v., dotterbolag till Royal Boskalis Westminster n.v., ett av de största bolagen inom den internationella muddringssektorn. Försäljningen är villkorad av att erforderliga myndighetstillstånd erhålles.

I försäljningen ingår Skanska Dredgings och Skanska Ruoppaus flotta med 5 mudderverk, pråmar och övrig utrustning. Bolagen har 60 respektive 20 anställda som har erbjudits fortsatt anställning.

- Med den mycket specialiserade muddringsflotta vi har som verkar på en geografiskt begränsad marknad är det svårt att vara framgångsrik. En global muddringskoncern, å andra sidan, har mycket bättre möjligheter att nyttja dessa resurser på ett effektivt sätt. För att Skanska ska vara konkurrenskraftigt inom den globala muddringssektorn skulle en alltför stor investering krävas. Därför har vi beslutat att sälja vår specialiserade muddringsflotta, säger Thomas Pehrson, Vice President, Skanska International Civil Engineering.

Stockholm, 2000-01-03

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

___________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Thomas Pehrson, Vice President, Skanska International Civil Engineering AB, tel 08-753 84 63