Sök

Finansieringen klar för offentlig-privat sjukhusprojekt i Storbritannien - Skanska investerar GBP 15 M, ca 200 miljoner kronor, och får bygguppdrag för GBP 300 miljoner, ca 4 miljarder kronor

2005-11-07 08:47 CET
Pressmeddelande

Skanska och Innisfree har i konsortium tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av tre sjukhus i Nottinghamshire inom den brittiska sektorn för offentlig-privat samverkan, PFI.

   Pressrelease


2005-11-07


Finansieringen klar för offentlig-privat sjukhusprojekt i Storbritannien - Skanska investerar GBP 15 M, ca 200 miljoner kronor, och får bygguppdrag för GBP 300 miljoner, ca 4 miljarder kronor  

Skanska och Innisfree har i konsortium tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av tre sjukhus i Nottinghamshire inom den brittiska sektorn för offentlig-privat samverkan, PFI. Detta innebär att Skanska:

- förbinder sig att investera GBP 15 miljoner, ca 200 miljoner kronor, motsvarande en 50-procentig andel i konsortiet som äger projektet. Investeringen kommer att generera intäktsströmmar under hela den 32-åriga koncessionsperioden.
- tecknar ett byggkontrakt som uppgår till GBP 300 miljoner, ca 4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2005.
- tecknar facilities management-kontrakt värda ca GBP 3 miljoner per år, ca 40 miljoner kronor, att genomföras under byggfasen och koncessionsperioden. Kontraktet kommer successivt att inkluderas i orderingången från det fjärde kvartalet 2005.

Skanska Infrastructure Development och Innisfree övertar ansvaret att utveckla, finansiera, designa, bygga och driva sjukhusanläggningarna King's Mill Acute Hospital, Mansfield Community Hospital och Newark General Hospital från de lokala sjukvårdsmyndigheterna Sherwood Forest Hospitals NHS Trust och Mansfield District Primary Care Trust.

Skanska Infrastructure Development kommer, tillsammans med sin investeringspartner, att leda projektets ägarbolag och investera GBP 15 miljoner i bolaget. Konsortiets intäkter kommer att baseras på tjänsternas tillgänglighet.

Skanska UK erhåller ensamt bygguppdraget som totalt omfattar ca 140.000 kvm. De om- och tillbyggda sjukhusen ska rymma en rad specialistmottagningar och totalt 840 bäddplatser. Det förberedande arbetet har inletts och ca 60 procent ska vara färdigställt under 2009.  Alla byggnadsarbeten ska vara klara under det första kvartalet 2011.

Skanska UK kommer också att vara ansvarigt för att tillhandahålla vissa facilities management-tjänster under byggfasen och under koncessionsperioden.

Skanska är ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska Infrastructure Development har utvecklat och investerat (eller förbundit sig att investera) över GBP 80 miljoner, ca 1,1 miljarder kronor, i åtta brittiska PFI-projekt, främst sjukhus och skolor. Detta har resulterat i bygguppdrag för Skanska UK totalt värda över GBP 2,5 miljarder, ca 34 miljarder kronor.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Alan Gillman, vice VD, Skanska Infrastructure Development,
tel +44 20 7842 0788
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 905
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99