Sök

Skanska ersätter tunnelarbetare

1999-03-05 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska ersätter de tunnelarbetare som uppvisat symtom som berott på att de arbetat med tätningsmedlet Rhoca-Gil. Detta beslutades idag efter överenskommelse med fackförbunden SEKO och Byggnads.

PRESSINFORMATION 1999-03-05                             24/99

SKANSKA ERSÄTTER TUNNELARBETARE

Skanska ersätter de tunnelarbetare som uppvisat symtom som berott på att de arbetat med tätningsmedlet Rhoca-Gil. Detta beslutades idag efter överenskommelse med fackförbunden SEKO och Byggnads.

Det handlar om 22 personer och ersättningarna uppgår till mellan 20 000 och 50 000 kronor per person. De personer som får ersättning är de som Yrkes- och Miljömedicinska institutet i Lund konstaterat har neurofysiologiska symtom som kan hänföras till exponeringen av Rhoca-Gil. Ingen har behövt sjukskrivas på grund av biverkningarna.

- Det känns bra att vi enats kring en modell för hur vi skulle identifiera och kompensera personer som påverkats av Rhoca-Gil. Uppgörelsen med facket gjordes i god anda, där alla parter var måna om att hitta en så bra lösning som möjligt, säger Jan Stattin, projektchef vid Hallandsåsen.

 

Danderyd 1999-03-05

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För ytterligare information:
Jan Stattin, projektchef, eller Rune Kjellman, personaldirektör,
Tel 08-753 88 00